Bộ Thông tin và Truyền thông tỉnh Vĩnh Phúc vừa tổ chức hội nghị bàn giao và tập huấn sử dụng gần 500 chữ ký số cho các doanh nghiệp và cơ quan nhà nước tại địa phương
 
Để đẩy mạnh công tác quản lý điều hạnh hoạt động của các cơ quan Nhà nước tại tỉnh, trong thời gian vừa quan Sở Thông tin và Truyền thông đã tăng cường đào tạo và tập huấn sử dụng  cho các ban nghành cơ sở địa phương, cho đến hiện tại, bộ đã bàn giao và hướng dẫn đưa vào sử dụng  gần 500 chứng thư điện tử cho cá nhân, doanh nghiệp và các ban nghành 
 
Từ đầu năm 2017 đến nay sở Thông tin tỉnh Vĩnh Phúc đã triển khai phong trào vận động doanh nghiệp và cá nhân trên địa bàn toàn tỉnh sử dụng các hình thức chứng thực điện tử, Sở đã trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tại các sở, ban, nghành và UBND các huyện. Tính cho đến nay đã có nhiều doanh nghiệp tiên phong sử dụng chữ ký số thay cho các thủ tục truyền thống trong việc luân chuyển các văn bản hành chính  như: Sở TT&TT, sở Tư pháp, sở Tài chính, sở Tài nguyên môi trường, mặc dù vậy hình thức văn bản truyền thống vẫn  được sử dụng song song với nhau.
 
Việc xây dựng và hình thành thói quen sử dụng chứng thực điện tử trong các cơ quan nhà nước, cá nhân và doanh nghiệp để dần thay thế các hình thức truyền thống bằng phương pháp điện tử trên môi trường Internet giữa các cơ quan nhà nước với nhau. Từ đó nâng cao dần hiệu quả xử lý công việc, tiết kiệm tối đa thời gian, chi phí, đảm bảo an toàn và bảo mật toàn vẹn được thông tin của các cơ quan ban nghành của nhà nước và doanh nghiệp trên môi trường điện tử.
 
Theo dự kiến trong thời gian từ 2019-2021, tỉnh Vĩnh Phúc sẽ tăng cường vận động người dân dần thay đổi các hình thức văn bản thông thường sang sử dụng chứng thư điện tử, và sẽ cấp khoản hơn 1.500 chứng thư số cá nhân và doanh nghiệp trong thời gian tới.