Để hoàn tất thủ tục ban đầu với cơ quan thuế, Quý công ty cần làm theo đúng trình tự của Thông Tư 32/TT-BCT của Bộ tài chính với quy trình như sau:
  1. Tạo Quyết định sử dụng hóa đơn điện tử (chỉ làm lần đầu tiên)
  2. Tạo Mẫu hóa đơn
  3. Tạo thông báo phát hành hóa đơn điện tử
 
1.Tạo qyết định sử dụng hóa đơn điện tử
 
Quyết định được làm lần đầu tiên khi sử dụng HĐĐT. Hệ thống hỗ trợ mẫu Quyết định cho người dùng bằng file word để có thể dễ dàng chỉnh sửa
 
 
 
Sau khi tải về, chỉnh sửa đầy đủ thông tin, Công ty in ra ký tên, đóng dấu và gửi “trực tiếp” lên cơ quan Thuế quản lý.
 
2. Hóa đơn mẫu
 
Hệ thống quản lý những mẫu hóa đơn doanh nghiệp đang sử dụng tại màn hình này chỉ làm lần duy nhất khi bắt đầu sử dụng
 
 
 
 
 
Khách hàng điền thông tin cần thiết để tạo hóa đơn mẫu: Thông tin liên lạc của đơn vị, chọn mẫu hóa đơn, ký hiệu, mẫu số, chọn logo cho doanh nghiệp. Công ty có thể xem trước hóa đơn trước khi nộp cho cơ quan thuế.
 
 
Sau khi thông tin đã chính xác, Công ty save hóa đơn mẫu dưới dạng PDF để nộp cho cơ quan thuế
 
 
3. Thông báo phát hành hóa đơn
Công ty sau khi hoàn tất nộp quyết định sử dụng HĐĐT bằng đường trực tiếp lên cơ quan Thuế và tạo hóa đơn mẫu. Bước cuối cùng, làm thông báo phát hành hóa đơn nộp online cho cơ quan Thuế
 
 
Lưuý chính:
  1. Thông báo trên hệ thống của Smartvas chỉ mang tính chất quản lý số lượng hóa đơn của công ty.
  2. Sau khi được cơ quan Thuế chấp nhận (tra cứu thấy thông tin trên trang http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/tbphtc.html#) thì hóa đơn mới có hiệu lực
 
Sau khi đồng ý, Công ty có thể xóa tạo lại thông báo. Thông báo sau khi duyệt sẽ KHÔNG THỂ xóa hay sửa thông báo phát hành, hóa đơn mẫu. Công ty cần cẩn thận xem lại thông tin (ký hiệu, mẫu số, số lượng, hóa đơn mẫu) trước khi duyệ