Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử

Hướng dẫn lấy lại mật khẩu nộp thuế điện tử

Tổng cục Thuế đã hoàn thành nâng cấp ứng dụng NTĐT phiên bản 3.1.3 đáp ứng các yêu cầu nghiệp vụ như sau:

[HĐĐT] Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

[HĐĐT] Thủ tục đăng ký hóa đơn điện tử

Để hoàn tất thủ tục ban đầu với cơ quan thuế, Quý công ty cần làm theo đúng trình tự của Thông Tư 32/TT-BCT của Bộ tài chính với quy trình như sau...